Przejdź do treści

Milena polski syntezator mowy dla systemu Linux

Menu

Demo - czyli syntezator mowy online

UWAGA!

Z przyczyn technicznych demo na razie jest wyłączone - proszę o chwilkę cierpliwości...

Uwaga!

Wpisywany tekst może liczyć do 256 znaków. Ponieważ Milena przeprowadza wewnętrzną konwersję na ISO-8859-2, łacińskie litery spoza tego zakresu będą zastąpione przybliżonymi pod względem fonetycznym odpowiednikami - przykładowo słowo "Bjørn" zostanie przesłane do syntezatora jako "björn". Litery þ i ð zastąpione będą odpowiednio przez "t" i "d". Wyjątek stanowi ligatura ij, która z uwagi na występowanie wyłącznie w słowach które powinny znaleźć się w słowniku (w chwili obecnej brak takich) zastąpiona będzie zbitką "ij".

Przy translacji cyrylicy stosuje się przybliżoną translację fonetyczną odpowiednią dla języka rosyjskiego (nie transliterację). Dodatkowo rozpoznawane są litery z alfabetu ukraińskiego (np. "Кіїв") i białoruskiego (np. "чараўница"). Translacja jest w fazie eksperymentalnej, i nie należy na razie oczekiwać dobrych efektów, niemniej efekt powinien być zrozumiały.

Włączenie przełącznika "odczytuj godziny" powoduje, że zapis godzin w postaci HH:MM i HH:MM:SS (np. "o godzinie 20:13") będzie traktowany jako zapis czasu.

Włączenie przełącznika "profi" spowoduje wczytanie pliku 'profi.dat' (patrz Porady).

Demo